Ideološke pozicije u kulturi sjećanja

Centar za mlade KVART u saradnji sa Friedrich Ebert fondacijom organizira panel debatu pod nazivom: „Ideološke pozicije u kulturi sjećanja“. Debata će se odvijati u Prijedoru, 12. decembar 2019. u 19:00 sati, u sali Zavoda za izgradnju grada (Miloša Obrenovića 18c, Prijedor

Na početku debate će govoriti Branko Ćulibrk, izvršni direktor Centra za mlade „Kvart“ Prijedor i Peter Hurrelbrink, direktor Fondacije Friedrich Ebert BiH

Na panelu govore: Tamara Šmidling, Aneta Vladimirov, Goran Zorić

Moderatorka: Sunita Dautbegović Bošnjaković

"Koja ideološka pozicija podrazumijeva stvarno suočavanje sa prošlošću i vodi ka istinskom pomirenju? Da li postoji i koja je veza između nacionalnog konflikta u proteklom ratu i društvene preraspodjele dobara i klasnom restrukturisanju? Da li je i u kojoj mjeri otvaranje pitanja političke ekonimije rata produktivno u društvu u kome još uvijek postoji snažno negiranje zločina i jak otpor u preuzimanju odgovornosti za iste?"

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.