Paleta bosanske historije. Značaj i simbolika boja u predmoderno doba

Zavičajni muzej u Travniku je prije godinu dana započeo praksu organiziranja predavanja dr. Dženana Dautovića pod egidom “aporije bosanske historije”. Obično se predavanja priređuju jednom mjesečno sa ciljem približavanja prošlosti i zanimljivih tema publici Travnika i okolnih gradova, ali također i promociji Književnog ateliera Memorijalnog muzeja Rodna kuća Ive Andrića kao novog okupljališta za sve one zainteresirane za kluturološka druženja i razgovore.

Tema julskog predavanja, zakazanog za 16. 7. 2020. (19.00 sati) bit će: ''Paleta bosanske historije. Značaj i simbolika boja u predmoderno doba''. U starijoj prošlosti boje su imale mnogo značajnije mjesto u mentalitetu ljudi i njihovom poimanju društva i svijeta. Ono što se u moderno doba izgubilo jeste poruka koju je upotreba određene boje donosila, kao i dublje simboličko značenje te poruke. Ovo će predavanje biti usmjereno upravo prema tim porukama i sadržajima određenih boja - zašto su neke bile zabranjene, a druge popularne, kakav je bio princip slaganja boja u heraldici, te koliko su sva ta tumačenja boja prodrla na bosanskohercegovačko tlo u predmoderno doba. Osnova predavanja će počivati na djelu čuvenog francuskog medieviste Michel Pastoureau-a i njegovog istraživanja boja, uz dodatak onih tragova o bojama koje možemo pronaći iz bosanske historije prije 19. stoljeća, kada je došlo do velikih promijena u shvatanju i odnosu društva prema bojama.

O predavaču:

Dženan Dautović je doktorio historiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu s disertacijom „Bosna i Rimska kurija u srednjem vijeku“. Jedan je od kourednika knjiga: „Travnička šahovska hronika – 65 godina šaha u Travniku (1947 – 2012.) (Preporod, Travnik) 2013; Codex Diplomaticus Regni Bosnae Povelje i pisma stare bosanske drzave (Mladinska knjiga) 2018. i MEDIEVAL BOSNIA AND SOUTH-EAST EUROPEAN RELATIONS: POLITICAL, RELIGIOUS, AND CULTURAL LIFE AT THE ADRIATIC CROSSROADS (Arc Humanities Press, ENGLAND), 2019.

Dautović je kustos u Zavičajnom muzeju u Travniku i predavač na Univerzitetu u Bihaću.

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.